Cụm làng nghề sơn mài Hạ Thái, Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội 024 3686 5892

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CƠ KHÍ CNC VIỆT NAM

Niềm tin của mọi công trình

Giới thiệu

Thư ngỏ 16/12/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CƠ KHÍ CNC VIỆT NAM tên viết tắt CNC VIỆT NAM .,jsc được thành lập từ năm 2007, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh các sản phẩm cơ khí phục vụ cho các nhà thầu thi công công trình xây dựng công nghiệp, dân dụng, viễn thông, giao thông, lắp đặt tủ bảng điện…