Cụm làng nghề sơn mài Hạ Thái, Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội 024 3686 5892

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CƠ KHÍ CNC VIỆT NAM

Niềm tin của mọi công trình

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CƠ KHÍ CNC VIỆT NAM

Trụ sở: Số 9, TT Xây Lắp 665-Bộ quốc phòng, Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội

Nhà máy SX: Cụm làng nghề sơn mài Hạ Thái, Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội

Tel: 024 3686 5892 – Fax: 024 3 687 5791

Email : cokhicnc@gmail.com / Website : cokhicnc.vn

    Tên của bạn (bắt buộc)

    Địa chỉ Email (bắt buộc)

    Tiêu đề:

    Thông điệp