Cụm làng nghề sơn mài Hạ Thái, Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội 024 3686 5892

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CƠ KHÍ CNC VIỆT NAM

Niềm tin của mọi công trình

Nhà trạm viễn thông

Hiện nay, các nhà khai thác và vận hành mạng viễn thông (bao gồm mạng viễn thông di động và cố định) đều có số lượng lớn các đài trạm không có người trực. Khi các nhà khai thác và vận hành mạng mở rộng hệ thống mạng về dung lượng và loại hình dịch vụ, số lượng các đài trạm viễn thông từ xa tăng lên, kèm theo là việc tăng số lượng và chủng loại thiết bị cần quản lý, số lượng nhà cung cấp thiết bị.

Việc theo dõi, giám sát, quản lý và khắc phục các sự cố xảy ra tại các đài trạm này trở thành ngày càng phức tạp hơn, cần đòi hỏi không những mở rộng đội ngũ vận hành khai thác, bảo dưỡng mà còn cần đến một hệ thống giám sát chung, cho phép người vận hành mạng giám sát các điều kiện hoạt động của các đài trạm từ xa một cách tập trung, linh hoạt, không phụ thuộc vào nhà sản xuất thiết bị.

Hệ thống quản lý giám sát đài trạm từ xa Quantrax® Site Manager – được xây dựng nhằm đáp ứng các yêu cầu theo dõi, giám sát, quản lý và khắc phục các sự cố xảy ra tại các đài trạm của các nhà vận hành và khai thác mạng viễn thông một cách hiệu quả và thuận tiện.