Cụm làng nghề sơn mài Hạ Thái, Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội 024 3686 5892

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CƠ KHÍ CNC VIỆT NAM

Niềm tin của mọi công trình

D’ Le Roi Soleil Quảng An

25/09/2017

DleroisoleilQuangAn

Địa điểm: 59 Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội
Hạng mục cung cấp: Cửa thép chống cháy, Ống gió điều hòa, Thang máng cáp điện