Cụm làng nghề sơn mài Hạ Thái, Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội 024 3686 5892

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CƠ KHÍ CNC VIỆT NAM

Niềm tin của mọi công trình

Nhà hát tỉnh Vĩnh Phúc

04/12/2016

nha-hat-tinh-vinh-phuc

Địa điểm:  Khai Quang-  TP Vĩnh Yên- Vĩnh Phúc
Hạng mục cung cấp:  Thang máng cáp điện