Cụm làng nghề sơn mài Hạ Thái, Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội 024 3686 5892

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CƠ KHÍ CNC VIỆT NAM

Niềm tin của mọi công trình

Nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình

05/12/2016

nha-thi-dau-ninh-binh1

Địa điểm:  Phường Đông Thành – Thành phố Ninh Bình
Hạng mục cung cấp:  Tủ điện, Thang máng cáp điện