Cụm làng nghề sơn mài Hạ Thái, Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội 024 3686 5892

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CƠ KHÍ CNC VIỆT NAM

Niềm tin của mọi công trình

Thủy điện Đakmi

08/12/2016

thuy-dien-dakmi

Địa điểm: Huyện Phước Sơn – Tỉnh Quảng Nam
Hạng mục cung cấp: Thang máng cáp điện