Cụm làng nghề sơn mài Hạ Thái, Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội 024 3686 5892

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CƠ KHÍ CNC VIỆT NAM

Niềm tin của mọi công trình

Kho bạc Hà Nội

01/12/2016

kho-bac-ha-noi

Địa điểm: 32 Cát Linh – Đống Đa- Hà Nội
Hạng mục cung cấp:   Thang máng cáp điện