Cụm làng nghề sơn mài Hạ Thái, Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội 024 3686 5892

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CƠ KHÍ CNC VIỆT NAM

Niềm tin của mọi công trình

Nhà máy xi măng Phúc Sơn Hải Dương

02/12/2016

xi-mang-hai-duong

 

Địa điểm:  Thị trấn Phú Thứ -Kinh Môn- Hải Dương
Hạng mục cung cấp:  Thang máng cáp điện